VHbuild s.r.o. zateplení budov, rekonstrukce RD, stavební práce

tel.: 226 518 518 / gsm: 732 208 083
e-mail: firma@vhbuild.eu
Kde nás najdete »

Zelená dotace

Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Dotační program nový panel

Programu usnadňuje financování oprav panelových bytových domů nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

Systém zateplení budov

Systém zateplení zahrnuje izolaci důležitých částí budovy jako je fasáda, výplně otvorů, střecha, spodní stavba ,balkony, lodžie, římsy.

Systém zateplení budov

Zateplení domu nepředstavuje jen nalepení izolantu na stěny. Obvodový plášť domu představuje jeden důležitý funkční celek domu do kterého patří:

 • Výplně otvorů
 • Fasáda
 • Střecha ať už plochá nebo strmá
 • Spodní stavba (podlaha nad terénem, stěny ve styku s terénem a sokl)
 • Tepelné mosty (balkony, lodžie, římsy..)

Proto by v případě opravy v této oblasti měl vlastník domu hledat komplexní řešení namísto opravy se sice nízkou, ale nenávratnou investicí a provést rozumnou úpravu, která v budoucnu povede k návratu investovaných prostředků.

Zateplení obvodového pláště domů

Zateplení obálky domu je nejvhodnější úprava při rekonstrukci exteriéru domu, protože spojuje několik důležitých parametrů pro správné fungování a životnost domu a to zejména:

 1. chrání stavební kostrukci,
 2. snižuje tepelné ztráty,
 3. zlepšuje mikroklima v interiéru budovy,
 4. zlepšuje architektonický vzhled,
 5. prodlužuje životnost konstrukcí,
 6. Zvyšuje hodnotu dané nemovitosti.

Komplexní zateplení panelového i zděného domu znamená nesporný přínos zejména v těchto oblastech:

 • Tepelná úspora Výpočtovou metodou i na realizovaných zakázkách byla po provedení komplexního zateplení domu prokázána úspora tepelné energie v rozmezí 30 až 45% oproti předešlému topnému období. Tato úspora vzrůstala i po dobu pěti a více let z důvodu vysychání konstrukcí. Do výpočtů z realizovaných zakázek je zahrnut i průběh vnějších teplot za dané zúčtovací období.

 • Statika Zateplení má pozitivní vliv na statiku objektu tím, že výrazně omezí vlivy teplotních změn působících na konstrukci domu (vnitřní konstrukce se tak zásadně neprohřívají čímž se omezí teplotní rozdíly a nedochází k rozpínání a smršťování).Opět platí, že při špatném založení budovy ani zateplení nepomůže.

 • Hygiena Při správném a komplexním provedení zateplení obálky domu a zajištění výměny vzduchu v interiéru dochází k výraznému zlepšení vnitřní pohody prostředí. Tuto pohodu tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkost vzduchu a dochází k znemožnění výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní.

 • Estetika Přeměna „domu" na atraktivní „dům s novou fasádou" bývá často tím, co obyvatelé domu nejdříve a nejvíce pocítí jako kladnou změnu k lepšímu. Aby si člověk udělal obrázek může navštívit reference a zhodnotit jak vypadal dům před a po zateplení.

 • Zhodnocení objektu Dnes již nikdo nepochybuje o tom, jak významný vliv má kvalitní vnější vzhled domu a jeho okolí za použití kvalitních materiálů na určení tržní hodnoty domů a bytů.

 • Ekologie I když určitě ne na poslední místo patří ekologická stránka věci. Vždyť za rok tím, že bydlíme ve špatně fungujícím domě patřícím do kategorie energetické náročnosti budov ve třídě E a horší vypustíme do ovzduší až ...t emisí skleníkových plynů. Vždyť dnes se snad ani nevyrábí ledničky ve třídě menší než A?

Poruchy a závady obvodového pláště

Mezi nejčastější poruchy pláště domů patří:

 1. částečné opadávání vnější vrstvy panelů a omítky,
 2. koroze výztuže,
 3. plošné vnikání vlhkosti do konstrukcí,
 4. netěsnost styků mezi obvodovým pláštěm a výplněmi otvorů,
 5. nedostatečná tepelná izolace obvod.pláště a tepelné mosty vedoucí k únikům tepla a vznikům plísní,
 6. poškození konstrukcí s možností statických poruch až po ztrátu stability, trhliny v oblasti nosné výztuže lodžií a balkonů,narušené ukotvení zábradlí.

Vnější vlhkost

Vnější vlhkost působící na konstrukci negativně ovlivňuje její životnost a dochází jak k estetickým tak i k vážným statickým poruchám. Při kvalitně provedené obálce budovy tento jev může do budoucna úplně zmizet a dojde k postupnému vysychání konstrukce. Samozřejmostí je před započetím prací provést průzkum konstrukcí a určení rozsahu a technologie jejich sanace.

Některé příklady takovýchto sanací jsou uvedeny v referencích a v kapitole sanace betonů.

Vznik plísní

Plísně patří k nejhorším jevům zhoršujícím klima prostředí v interiéru budov. Plísně se nejčastěji tvoří v místě kondenzace vodních par. (oblasti tepelných mostů, rohů a koutů).

Základní podmínky pro vznik plísní jsou příliš nízká povrchová teplota stěn, velká relativní vlhkost vzduchu, nízká intenzita přirozeného a nuceného větrání.

Obyvatel bytu nebo domu může podpořit vznik plísní uzavíráním ventilů topení, intenzitou a způsobem větrání, intenzitou tvorby vlhkosti.

Zateplení - lék proti plísním ?

Proti plísním se dá bojovat jen tím, že snížíme vlhkost stavebních konstrukcí. Vlhkost snížíme tak, že zabráníme možnosti kondenzace vodních par které na chladnějším povrchu Ani správně provedené zateplení vnějších stěn bez tepelných mostů není všelék proti plísním, i když je jedním z nejdůležitějších opatření, která mohou vzniku plísní zabránit. Ovšem jen ve spojení s osatními nezbytnými opatřeními, ( regulace otopné soustavy, správný typ oken a jejich způsob osazení, zajištění výměny vzduchu v místnosti, omezení zdrojů vodní páry a vlhka...).

Ekonomická stránka věci

Ještě jeden dosti podstatným aspekt proč zateplit dům je ekonomická stránka. A to na příkladu zděného bytového domu konkrétně:

Tento dům zaplatil v roce 2008 za vytápění - 470 000,- Kč a v předchozím roce tj 2007 jen 384 000,- Kč což je nárůst o 86 000,- tj. téměř neuvěřitelných 22,4%!

I při pouhém kopírování inflace cca 7% ( ne 23% ročně jako byl rozdíl mezi roky 2008 a 2007) Po jednoduchém výpočtu vyplývá, že za deset let by mohl tento dům platit až 930 000,- Kč a za dvacet bez mála 2 000 000,-Kč což v součtu udělá 21 000 000,-

Z výše uvedeného pak přijdeme k tomu že za dvacet let tento dům uspořil až 8,3 mil. Přičemž cena za topení nemusí jen kopírovat inflaci, ale může růst i rychleji! A počáteční investice byla 4 400 000,- Kč.

Graf vývoje po roce 2000

Soubory ke stažení

Dotace na zateplení a ekologické vytápění

30.10.2009 - Kdo může o dotace zažádat? O dotace může pozažádat majitel rodinného domu, bytového domu, ať už se jedná o fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Může se jednat

více informací

O dotační programu Nový Panel

30.10.2009 - Program Nový panel je dle Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

více informací

Zdroje informací na internetu

15.10.2009 - Zelená úsporám Na co je možné žádat dotaciKdo může žádat o dotaciKde je možné žádat o dotaciJak je možné žádat o dotaci Slovníček pojmů Dokumenty ke stažení

více informací