VHbuild s.r.o. zateplení budov, rekonstrukce RD, stavební práce

tel.: 226 518 518 / gsm: 732 208 083
e-mail: firma@vhbuild.eu
Kde nás najdete »

Zelená dotace

Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Dotační program nový panel

Programu usnadňuje financování oprav panelových bytových domů nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

Systém zateplení budov

Systém zateplení zahrnuje izolaci důležitých částí budovy jako je fasáda, výplně otvorů, střecha, spodní stavba ,balkony, lodžie, římsy.

Dotace na zateplení a ekologické vytápění

Kdo může o dotace zažádat?

O dotace může pozažádat majitel rodinného domu, bytového domu, ať už se jedná o fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Může se jednat o panelový, cihlový nebo jiný dům, starší dům či novostavbu. Pro každou kategorii objektů jsou připraveny specifické dotace.

Kdy o dotace zažádat?

Příjem žádostí o dotace byl zahájen 22. dubna 2009. Není rozhodující, zda žádost o dotaci bude podána před zahájením či po dokončení výstavby či stavebních úprav. Jedinou podmínkou je, že nelze zažádat o dotaci na úpravy, které byly dokončeny před 1. dubnem 2009.

Kde o dotace zažádat?

Žádost lze podat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí a na pobočkách pověřených bank. Samotný formulář naleznete na stránkách http://www.zelenausporam.cz/.

Jak o dotaci zažádat?

Průběh žádosti o dotaci po realizaci projektu:

  • Podání žádosti s fakturou a vyžadovanými dokumenty
  • Kontrola a schválení žádosti
  • Proplacení dotace na účet

Průběh žádosti o dotaci před realizací projektu:

  • Podání žádosti s vyžadovanými dokumenty
  • Kontrola a schválení příslibu dotace
  • Realizace
  • Doložení dokladů o realizaci s fakturou
  • Kontrola dokladů
  • Proplacení dotace na účet

Dotace na zateplení a ekologické vytápění

30.10.2009 - Kdo může o dotace zažádat? O dotace může pozažádat majitel rodinného domu, bytového domu, ať už se jedná o fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Může se jednat

více informací

O dotační programu Nový Panel

30.10.2009 - Program Nový panel je dle Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

více informací

Zdroje informací na internetu

15.10.2009 - Zelená úsporám Na co je možné žádat dotaciKdo může žádat o dotaciKde je možné žádat o dotaciJak je možné žádat o dotaci Slovníček pojmů Dokumenty ke stažení

více informací